Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu


WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania:

33 500,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

30 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

30 000,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 20 lipca 2023 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl