Wycieczki edukacyjne uczniów w ramach projektu „Poznaj Polskę”


W dniu 27 kwietnia 2023 r. Gmina Radomin podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Otrzymane dofinansowanie z MEiN zostało przeznaczone na zorganizowanie wycieczek szkolnych do miejsc związanych z polską tradycją, kulturą oraz historią. Celem przedsięwzięcia było wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie procesu dydaktycznego. Przekazane środki umożliwiły uczniom poznanie ciekawych zakątków Polski. W ramach projektu zorganizowano sześć jednodniowych wycieczek. Udział w projekcie brały szkoły z terenu Gminy Radomin: Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem oraz Zespół Szkół w Radominie Szkoła Podstawowa w Radominie z Filią w Dulsku.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z MEiN całkowity koszt przedsięwzięcia 4️⃣3️⃣ 2️⃣1️⃣4️⃣,0️⃣0️⃣ zł z czego dofinansowanie w kwocie 2️⃣8️⃣ 5️⃣3️⃣2️⃣,0️⃣0️⃣ zł. oraz wkład własny 1️⃣4️⃣ 6️⃣8️⃣2️⃣,0️⃣0️⃣ zł.

Uczniowie odwiedzili:

– w dniu 12 czerwca 2023 r. wyjazd do miejscowości Gdańsk (ZS Radomin),

– w dniu 15 czerwca 2023 r. wyjazd do miejscowości Warszawa (ZS Radomin),

– w dniu 12 czerwca 2023 r. wyjazd do miejscowości Poznań (ZS Radomin),

– w dniu 13 czerwca 2023 r.  wyjazd do miejscowości Płock (ZS Radomin),

– w dniu 6 czerwca 2023 r.  wyjazd do miejscowości Płock (SP Płonne),

– w dniu 13 czerwca 2023 r. wyjazd do miejscowości Grudziądz (SP Płonne).

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl