Kolejne inwestycje w Gminie ! Zaczynamy przebudowę drogi w miejscowości Radomin !


Obecnie w modernizacji jest kilka dróg, a w planach są już przebudowy kolejnych. Rozpoczęliśmy modernizację drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 223 w miejscowości Radomin. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 415 mb. Dotychczas droga posiada nawierzchnię gruntową. W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa 15cm + 5 cm, nawierzchnia zostanie podwójnie utrwalona emulsją i grysami o szerokości 4m oraz pobocza po obu stronach drogi po 0,75 m. Wykonawcą inwestycji jest MAR -DAR Marian Tompalski.


Projekt i realizacja: WiWi.pl