Strażacki konkurs plastyczny rozstrzygnięty


15 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn.: „Zapobiegajmy Pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radominie.

Oceny złożonych prac dokonała komisja w następującym składzie:

1) Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Radominie Szymon Rumiński,

2) Sekretarz Zarządu OG ZOSP RP w Radominie Krzysztof Zieliński,

3) Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski,

4) Z-ca Wójta Gminy Radomin Sławomir Rożek,

5) Sekretarz Gminy Radomin Ewa Drawert.

Organizacja konkursu miała na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją, życiem strażackich środowisk, a także rozwój uzdolnień plastycznych.

Jako temat przewodni określono udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczanie klęsk żywiołowych oraz ogólną historię pożarnictwa.

Konkurs został przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

1 – Przedszkole;

2 – Klasy I – III Szkół Podstawowych;

3 – Klasy IV – VIII Szkół Podstawowych.

Dla laureatów szczebla gminnego przewidziano dyplomy i nagrody niespodzianki. Komisja wybrała 5 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej, które zakwalifikowane zostały do etapu wojewódzkiego.

Złożone prace były wykonane estetycznie i wyróżniały się pomysłowością, dlatego Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski zdecydował o ufundowaniu nagród dla wszystkich uczestników konkursu.Projekt i realizacja: WiWi.pl