Nowe mieszkania w Gminie Radomin


 

W dniu 08.02. br. w Urzędzie Gminy Zbójno odbyło się spotkanie z udziałem Pani Minister Iwony Michałek wraz z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości Panem Jarosławem Puckiem i Panem Jakubem Pyżanowskim, na którym obecni byli również Wójt Gminy Zbójno Pani Katarzyna Kukielska, Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski oraz Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Filip Szreter. Na spotkaniu został omówiony program, który ma na celu wskazanie nowej oferty Krajowego Zasobu Nieruchomości dla samorządów oraz przedstawienie sposobu wsparcia w realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Jest to ogromna szansa szczególnie dla mniejszych gmin, które dysponują dużo mniejszymi środkami, a ich potrzeby mieszkaniowe wciąż rosną. Kolejną korzyścią wybudowania mieszkań w ramach rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa jest możliwość zatrzymania w rodzimych miejscowościach osób młodych, które wyjeżdżają i osiedlają się w większych miejscowościach.

Wymieniony program to nie tylko zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób nn o niskich dochodach, ale przede wszystkim możliwość rozwoju i wzrost atrakcyjności dla gmin.

Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski na najbliższym posiedzeniu komisji Rady Gminy Radomin przedstawi korzyści wynikające z przystąpienia do w/w programu, który umożliwi wybudowanie nowego bloku wielorodzinnego, zapewniającego wielu osobom mieszkania.


Projekt i realizacja: WiWi.pl