Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 500+


Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 500+

2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że od 1 lutego 2021 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego z rządowego programu 500+. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się składanie wniosków w formie tradycyjnej (papierowo).


Projekt i realizacja: WiWi.pl