Otrzymaliśmy dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!


Gmina Radomin otrzymała 420 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przyznanego wsparcia finansowego zostanie wykonana inwestycja „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin”.

Obecne ujęcie wody w Radominie składa się ze słabo wydajnej studni nr 1 oraz studni nr 2, na której ujęcie bazuje obecnie. Z pomocą środków rządowych powstanie nowa studnia, która będzie miała głębokość 70 m. Zostanie w niej zamontowana pompa głębinowa, wodomierz i kompletne wyposażenie. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości wody, a w następstwie zmniejszenia ryzyka chorób układu pokarmowego, w tym infekcji pasożytniczych. Projekt ma też zapewnić komfort i stabilną dostępność wody oraz zmniejszyć koszty jej użytkowania. Potrzeby mieszkańców dotyczące wyposażenia w wodę będą lepiej i efektywniej zaspokajane.

Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa do roku 2022.Projekt i realizacja: WiWi.pl