IX Zlot Harcerzy


W dniu 12 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Radominie odbył się IX Zlot Hufca ZHP Golub–Dobrzyń, którego komendantką i główną organizatorką była pwd. Paula Marszałkowska. Impreza rozpoczęła się od gry terenowej w okolicach Radomina, podczas której harcerze poznawali najważniejsze wydarzenia z życia patrona Hufca, czyli Fryderyka Chopina. Po długiej wędrówce na wszystkich czekała pyszna zupa pomidorowa zasponsorowana przez Wójta Gminy Radomin Piotra Wolskiego. Po krótkich zajęciach programowych rozpoczął się oficjalny apel, w którym brali udział zaproszeni goście: dyrektor Zespołu Szkół w Radominie pani Alicja Żebrowska oraz (w zastępstwie Wójta) Przewodniczący Rady Gminy Radomin Zbigniew Fodrowski. Podczas apelu komendantka Hufca pwd. Natalia Bronikowska podziękowała pani Dyrektor, Wójtowi oraz Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Majewskiemu za wieloletnie wspieranie działalności harcerzy z Hufca Golub-Dobrzyń. Następnie przekazała im harcerskie misie oraz pamiątkowe przypinki z tegorocznego zlotu. Spotkanie harcerzy zakończyło się ogniskiem oraz gawędą wygłoszoną przez hm. Szymona Wiśniewskiego na temat wartości przyjaźni na przykładzie relacji Fryderyka Chopina z jego przyjaciółmi.


Zdjęcia : ZHP Golub-Dobrzyń


Projekt i realizacja: WiWi.pl