Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych – ochrona zdrowia


 

WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt

zadania w zł

Wnioskowana

kwota dotacji w zł

Wysokość

przyznanego

dofinansowania

z budżetu gminy

w zł

1

2

OSP Płonne

Przeciwdziałanie nałogom na terenie Gminy Radomin”

3560,00 zł

2600,00 zł

2600,00 zł

2

1

Stowarzyszenie Jakubowe

Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”

3025,00 zł

2500,00 zł

2500,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 7 sierpnia 2020 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl