Uzyskaj bezpłatną pomoc prawną


Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc prawną w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

  Powiat Golubsko-Dobrzyński: tel. 784637815
  Powiat Rypiński: tel. 54 280 24 32 wew. 104

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.Projekt i realizacja: WiWi.pl