Więcej oświetlenia na drogach


Gmina Radomin zawarła umowę z ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. na kwotę 14 040,84 zł . Umowa p.n. „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Radomin – rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych” ma zostać zrealizowana do 15 czerwca b.r. 

Inwestycja dotyczy podniesienia standardu oświetlenia na terenie Gminy. Zwiększamy ilość punktów świetlnych w następujących lokalizacjach:

– Szczutowo:  2 punkty (na słupach),

– Płonne: 3 punkty (2 obok kościoła, 1 obok sklepu),

– Szafarnia:  2 punkty (w tym 1 na drodze wewnętrznej przy placu zabaw). 

Łącznie powstanie 7 nowych punktów. Umowa została zawarta w dniu 24 marca br. Cały koszt zadania zostanie pokryty ze środków własnych Gminy. 


Projekt i realizacja: WiWi.pl