Zmiana godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


 

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu 100-lecia 25, będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 11.30 do godz. 15.30.

Godziny pracy Punktu w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 13, pozostają bez zmian:

Poniedziałek 1100-1500

Wtorek 830-1230

Środa 1500-1900

Czwartek 1400-1800

Piątek 830-1230

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815


Projekt i realizacja: WiWi.pl