Wynik otwartego konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu


WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wynik otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania:

67 400,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

60 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

60 000,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 27 stycznia 2020 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl