OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY RADOMIN, W TERMINIE DO 29 LISTOPADA 2019 R.

Formularze do pobrania na stronie internetowej www.radomin.pl oraz w Urzędzie Gminy ( pokój nr 14)

Wniosek

Oświadczenie


Projekt i realizacja: WiWi.pl