Radomin z dofinansowaniem na drogi


Gmina Radomin otrzymała dofinansowanie na 2 inwestycje drogowe o łącznej wartości 454 816,00 zł. Te pieniądze zostaną wykorzystane przy modernizacji dróg: Szczutowo-Trąbin oraz Rętwiny-Szczutowo. Symboliczny czek z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau odebrał Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski.

Jedna z dróg jest już gotowa. Zakończyły się roboty drogowe przy remoncie odcinka Szczutowo-Trąbin. Droga w Szczutowie w stronę Trąbina jest przebudowana na odcinku o długości 965 m i szerokości 3,5 m. Utrwalenie nawierzchni polegało na podwójnym położeniu powierzchniowej warstwy z emulsji i grysów. Na tej trasie powstał przystanek autobusowy z 3 mijankami. Pojawił się również próg zwalniający i oznakowanie pionowe oraz kilkanaście zjazdów. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości, a także odtworzone rowy na długości 460 m. Przebudowana trasa połączyła gminę Radomin z sąsiednią gminą Brzuze. Przebudowa kosztuje 299 747,31 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do remontu tego odcinka wynosi 227 952,00 zł.

W ten sam sposób, z takimi samymi elementami zostanie przebudowana droga w Rętwinach w stronę Szczutowa. Przebudowany odcinek będzie miał długość 950 m i szerokość 3,5 m. Ten remont będzie kosztował 349 958,37 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 226 864,00 zł. Droga zostanie zmodernizowana do końca sierpnia 2020 roku.


Projekt i realizacja: WiWi.pl