O dofinansowaniach w Gminie Radomin


 

W dniu 2 października 2019 r. o godz. 19:00 w sali GOKiS w Radominie Mieszkańcy Gminy Radomin mieli okazję spotkać się z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim oraz Posłem na Sejm RP Tomaszem Lenzem. Tematyka spotkania dotyczyła dofinansowań dla Gminy Radomin. Była też możliwość poruszenia obecnych problemów.

Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski przedstawił prezentację, w której ujął ważniejsze inwestycje, na które było dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród nich były m.in. modernizacje dróg gminnych, remonty świetlic wiejskich, montaż paneli fotowoltaicznych i przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacje szkół, zakup wyposażenia dla strażaków OSP oraz dla SZB, a także budowa chodników z lampami solarnymi.

Marszałek Piotr Całbecki wyraził uznanie dla aktywności Gminy Radomin oraz Wójta. Przyznał, że Gmina Radomin najefektywniej w Polsce wykorzystuje środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zapewnił o dalszej chęci współpracy i przedstawił perspektywy na następne lata. Poinformował, że w Brukseli przy nowym rozdaniu dofinansowań będzie nałożony duży nacisk na kapitał ludzki. Podkreślił wagę edukacji i przekonywał, żeby inwestować w naukę dzieci od najmłodszych lat. Wspominał także o pomocy seniorom i domach pomocy.

Poseł Tomasz Lenz opowiadał o dobrej współpracy z Gminą Radomin. Jako parlamentarzysta zapewnił o podtrzymaniu dalszego współdziałania.

Później był czas na dyskusję. Wśród zebranych została wystosowana prośba o pomoc w remoncie mostu w Rodzonem. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadeklarował wsparcie w tym zakresie. Rozmawiano również o odcinku drogi wojewódzkiej 534 Grudziądz-Rypin, który znajduje się w Szafarni. Poruszany był temat potrzeby wybudowania lewoskrętu w kierunku Płonnego oraz wykonania ciągu pieszego w kierunku Szafarnia – Szafarnia-Pólka.


Projekt i realizacja: WiWi.pl