Komendant KPP o stanie bezpieczeństwa


Podczas X Sesji Rady Gminy Radomin została przedstawiona informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Radomin w 2018 r. Z prezentacją na ten temat wystąpił Komendant Powiatowy KPP w Golubiu-Dobrzyniu insp. Dariusz Borowiec. Prezentacja obejmowała informacje m.in. o przestępstwach, wypadkach drogowych i o działaniach Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Insp. Dariusz Borowiec wspomniał o wsparciu finansowym samorządów dla komendy. Gmina Radomin w roku 2018 przekazała dofinansowanie w kwocie 15 000 zł w celu zakupu środka transportu dla policjantów.


Projekt i realizacja: WiWi.pl