Strażacy OSP w Łubkach odebrali nowy samochód


W dniu 9 października 2019 r. przy remizie OSP w Łubkach odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Auto zostało kupione dla jednostki OSP KSRG Łubki.

Do jednostki trafił średni samochód Volvo GBA 3/16. Koszt auta to 760 000 zł. Oprócz wkładu Gminy Radomin w wysokości 190 000 zł zostało przyznane dofinansowanie w kwotach: 320 000 zł z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 250 000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zabudowa samochodu jest wykonana na podwoziu marki Volvo. Samochód jest uterenowiony z napędem na 2 osie (4×4). Posiada silnik o pojemności 9575 dm3 i mocy 210 kW, spełniający normę czystości spalin Euro 6c. Auto też posiada manualną 7-stopniową skrzynię biegów. Pojazd wyposażono w urządzenia łączności radiowej, zbiornik o pojemności 3000 l wody oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 l, autopompę z 2 zakresami ciśnienia: 40 atm i 8atm, a także szybkie natarcie, kabinę dla 6-osobowej załogi oraz skrytki na sprzęt, którym strażacy będą mogli prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze. Zasilanie zabudowy pojazdu zapewnia autonomiczny system zasilania, umożliwiający zasilanie pojazdu z akumulatorów o łącznej pojemności 360 Ah, agregatu o mocy 13,4 kVA lub zewnętrznej sieci 230V. Ponadto samochód wyposażono w pneumatyczny maszt oświetleniowy.

Na uroczystości przekazania i poświęcenia samochodu byli obecni liczni strażacy ochotnicy z terenu Gminy Radomin oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńkiego, radni Gminy Radomin, przedstawiciele Urzędu Gminy Radomin, sołtysi Łubek i Jakubkowa oraz mieszkańcy. Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy również: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Poseł na Sejm RP Anna Sobecka, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak. W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wystąpił Tomasz Sinczak. W imieniu Posła na Sejm RP Joanny Borowiak wystąpiła Izabela Ratyńska-Drabczak. Komendę Powiatową PSP w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowali: Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu st. kpt. Witold Juszczak, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu asp. sztab. Zbigniew Gwarek i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Dariusz Mężykowski.

Przecięcia wstęgi na samochodzie dokonali: wicewojewoda Józef Ramlau, poseł Anna Sobecka oraz wójt gminy Radomin Piotr Wolski. Kluczyki do nowego samochodu z rąk komendanta wojewódzkiego PSP odebrał prezes OSP Łubki Henryk Szynkiewicz. Nowy samochód został poświęcony przez kapelana OSP ks. Wojciecha Zaleśkiewicza. Goście mieli okazję do złożenia gratulacji i życzeń w stronę jednostki OSP w Łubkach. Na koniec strażacy ugościli wszystkich w remizie.


Projekt i realizacja: WiWi.pl