Sesja Rady Gminy


W dniu 26 czerwca odbyła się VII Sesja Rady Gminy Radomin. Była to sesja podsumowująca ostatni rok i działania Wójta Gminy Radomin. Zostało również podjętych kilka uchwał, m.in. o ustaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych. Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Na koniec przedstawił prezentację z wykonania inwestycji.

Radni rozpatrzyli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radomin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Podzas obrad było obecnych 14 Radnych. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Tradycją w Gminie Radomin stało się nagradzanie uczniów za reprezentowanie Gminy podczas konkursów na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Na Sesji pojawili się uzdolnieni uczniowie z Gminy Radomin z rodzicami oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wójt Piotr Wolski, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Fodrowski i Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Dawid Stachowski wręczyli uczniom nagrody, a nauczycielom i dyrektorom specjalne podziękowania. Nagrodzeni zostali:

Zespół Szkół w Radominie:
Igor Górecki – I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym

Julia Fabiszewska – wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „Witraż Bożonarodzeniowy”

Oliwia Krupa – wyróżnienie w XXI Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki w Kowalewie Pomorskim

Jakub Krakowski – II miejsce w Dekanalnym Konkursie Biblijnym „Ewangelia wg św. Łukasza”

Kacper Krakowski – III miejsce w XXI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”

Dominika Jaguś – I miejsce w regionalnym konkursie plastycznym „Las Skarbem Przyrody”

Marta Kazaniecka – wyróżnienie za prezentację multimedialną w V edycji Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć” w Bydgoszczy

Lidia Klonek – XXI Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałęk w Kowalewie Pomorskim

Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem:

Zofia Jasińska – III miejsce w wojewódzkim konkursie literackim „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów” w Nowogrodzie

Jakub Muchewicz – III miejsce w Wojewódzkim konkursie literackim „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”

Szymon Bestry – III miejsce w Wojewódzkim konkursie literackim „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”

Nikodem Stasiak – wyróżnienie w Wojewódzkich Potyczkach Wierszowanych na Zamku Golubskim, I miejsce w Wojewódzkim konkursie poezji i prozy poświęconej Fryderykowi Chopinowi w Szafarni, I miejsce w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Piórem i pędzlem” w Nałęczowie, I miejsce w Ogólnopolskim konkursie literackim na wiersz patriotyczny o Tedeuszu Kościuszce, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie interpretacji teatralnej w Baju Pomorskim w Toruniu, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem z biało-czerwonym atramentem”, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym, IX miejsce i nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym

Dominika Sobkiewicz – wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym „Wesołego Alleluja” w Woli Zagłobiańskiej, III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Aniele Stróżu Mój”

Karolina Szymańska – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym w Domu Kultury w Wąbrzeźnie

Roksana Gapińska – II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Aniele Stróżu Mój”

Sandra Muchewicz – I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Różne oblicza miłości”

Wiktoria Kępczyńska – III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego

Julia Zielińska – I miejsce w ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych „Młodzi w akcji – Taśmy przeszłości” w Warszawie.

W tym roku kończy się kadencja przedstawicieli Izby Rolniczej. Gminę Radomin reprezentowali Wojciech Pietrzak jako Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej oraz Czesław Klimek jako członek Izby. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Radomin oraz Wójt Gminy Radomin w imieniu własnym, Radnych, Sołtysów i rolników złożyli podziękowania za wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt i realizacja: WiWi.pl