Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.


 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.

1. Przedmiot najmu: lokal użytkowy wraz z dwiema łazienkami, wchodzący w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, znajdujący się w budynku Wiejskiego Domu Kultury położony w miejscowości Dulsk, działka nr 122.

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w dniu 28.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

Radomin, dnia 28.05.2019 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl