Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin, dotyczącą osób fizycznych i prawnych


Gmina Radomin mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin, dotyczącą osób fizycznych i prawnych


W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: „
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną: 

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności

  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

    • mieszkańcy Gminy Radomin poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest, m.in. poprzez:

  • informację na stronie internetowej urzędu

  • informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 28 czerwca 2019 roku prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., ze Złotnik. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl