Spotkanie informacyjne


W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie informacyjne #NowaPiątka prowadzone przez Przedstawiciela Wojewody oraz Przedstawiciela ZUS. Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Sekretarz Gminy Ewa Drawert, Skarbnik Gminy Wioletta Agatowska, Przedstawiciele Kół Gospodyń jak również Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Radomin oraz Radni i Sołtysi Gminy.

#NowaPiątka jest to pięć postulatów, które mają zostać zrealizowane już w 2019 r.

Pierwszy postulat to Rodzina: 500 + – każda rodzina już w lipcu otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i kolejne dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody.

Drugi postulat, Młodzi: Bez Pit dla młodych – osoby pracujące, do 26 roku życia będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej ii umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.

Kolejny postulat, Praca: Niższy Pit – to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97% obywateli.

Czwarty postulat, Infrastruktura: Połączenia Lokalne – przywrócenie połączeń autobusowych. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Dofinansowanie w kwocie do 0,80 zł za 1 wozokilometr. W okresie początkowym kwota będzie wyższa i wyniesie do 1 zł.

Ostatni postulat Starsi i słabsi: to świadczenie, które będzie przyznawane wszystkim osobom, które pobierają emerytury ( zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Już w maju wypłacona zostanie „trzynasta” emerytura w wysokości 1100 zł bez konieczności składania wniosków w urzędzie.

Projekt i realizacja: WiWi.pl