Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom.


Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznana

Uwagi

1

1/2019

OSP z siedzibą w Płonnem

„ Przeciwdziałanie nałogom na terenie Gminy Radomin”

500,00 zł

2

2/2019

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku

„Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”

1.000,00 zł

3

3/2019

OSP z siedzibą w Dulsku

„Straż pożarna w oczach dziecka”

1.100,00 zł

4

4/2019

Stowarzyszenie Jakubowe z siedzibą w Płonnem

Rozwiązywane problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin

2.000,00 zł

5

5/2019

Stowarzyszenie Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i okolic

„Poznajemy piękno naszej Ojczyzny”

4.400,00 zł

6

6/2019

Stowarzyszenie „Szansa dla Szafarni i okolic”

„STO”sposobów na spędzenie wolnego czasu bez używek. Przyjdź, pokaż i zobacz!

3.500,00 z

7

7/2019

Klub Sportowy „Sokół” Radomin

„Uciekamy uzależnieniom”

2.500,00 zł

                                                                                                                                                                                                                                Razem 15.000,00 zł

Radomin, dnia 28.02.2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl