Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych


Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł

Uwagi

1

1/2019

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku

„Czas na sportowo to znaczy zdrowo”

1.000,00 zł

2

2/2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Płonnem

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Radomin realizowane przez OSP Płonne „

2.000,00 zł

3

3/2019

Klub Sportowy „Sokół” Radomin

„Sport to zdrowie „

24.500,00 zł

4

4/2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Dulsku

„Straż na sportowo”

2.500,00 zł

                                                                                                          Razem 30.000,00 zł

Radomin, dnia 28.02.2019 r.

                                                                                                      Wójt Gminy Radomin

                                                                                                           /-/ Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl