Profilaktyczne ferie w Płonnem


Na początku ferii w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem odbył się biwak szkolny pod hasłem zapobiegamy i przeciwdziałamy nałogom. Biwak trwał 3 dni od 14 do 16 stycznia. Organizatorami biwaku po raz kolejny byli Dawid Stachowski, Katarzyna Foksińska i Jarosław Miądzel, środki na organizację biwaku organizatorzy uzyskali dzięki uprzejmości Wójta Gminy Radomin Piotra Wolskiego, który po raz kolejny sfinansował zimowy wypoczynek dzieci. Uczestnikami biwaku byli uczniowie klas V-VIII. Podczas trzydniowego wypoczynku uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pod okiem nauczyciela Katarzyny Foksińskiej na temat nałogów, odbyły się ciekawe dyskusje i prelekcje na temat zgubnych skutków nałogów a także jak można im przeciwdziałać.Dzieci wykonały ciekawe prace dotyczące profilaktyki uzależnień, które zawisną na szkolnej gazetce. Oprócz zajęć w szkole dzieci wyjechały do Torunia do Cinema City i Jump Arenę gdzie mogły zrelaksować się fizycznie i odpocząć po pierwszym semestrze nauki. Kolejnego dnia dzieci w raz opiekunami odwiedzili basen w Rypinie troszcząc się o swoją aktywność fizyczną i kontynuując szkolną dewizę „w zdrowym ciele , zdrowy duch”.Czas wypoczynku podczas biwaku szkolnego upłynął wszystkim w miłej serdecznej atmosferze sprzyjającej integracji uczniów i rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.
Projekt i realizacja: WiWi.pl