Gmina Radomin ma już budżet


Gmina Radomin ma już budżet

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie odbyła się III sesja nowej Rady Gminy. Na sesji obecni byli wszyscy Radni, Sołtysi oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Najważniejszym punktem było zaopiniowanie pozytywnie a tym samym przyjęcie budżetu na 2019 r. Budżet został przegłosowy.

Budżet na inwestycje został przyjęty w kwocie 4 360 847,30 zł. w tym na :

  • Infrastrukturę wodociągową i sanitarną – 1 140 000,00 zł,

  • Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa dróg – 1 494 942,42 zł,

  • Zakup średniego samochodu strażackiego – 580 000,00 zł,

  • Budowa remizy OSP Płonne – 120 000,00 zł,

  • Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne oraz Dulsk – 293 351,96 zł.


Projekt i realizacja: WiWi.pl