10-lecie nadania Szkole Podstawowej w Płonnem imienia Dziewanowskich.


 

10-lecie nadania Szkole Podstawowej w Płonnem imienia Dziewanowskich.

5 grudnia 2018 r Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem obchodziła 10 rocznicę nadania szkole zaszczytnego imienia Dziewanowskich. Z tej okazji w szkole odbyła się niezwykła uroczystość. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Piotr Wolski Wójt Gminy Radomin, Radni Gminy Radomin, Franciszek Gutowski Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń,dyrektorzy szkół z terenu Gminy Radomin i okolic Płonnego, proboszcz parafii Św. Jakuba w Płonnem ks. Leszek Błaszczak, potomkowie rodu Dziewanowskich Tadeusz Dziewanowski z żoną i synem i inni zacni goście. O godz. 10 nauczyciele, uczniowie , rodzice i zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej w kościele Św. Jakuba w Płonnem , którą sprawował proboszcz parafii ks. Leszek Błaszczak. Następnie o godz. 11 w szkole rozpoczęła się kolejna część obchodów święta patronów szkoły. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela Dawida Stachowskiego przedstawili niezwykle wzruszający program słowno-muzyczny przedstawiający dzieje narodu Polskiego na przestrzeni wieków, nie zabrakło w nim również nawiązań do rodziny Dziewanowskich , którzy z Płonnem i Szafarnią związani są nieodłącznie. W dalszej części odbyły się wystąpienia zaproszonych gości w tym także dyrektora szkoły Małgorzaty Marcinkowskiej, która w swej przemowie podkreśliła jaki wymiar patriotyzmu dają uczniom solenizanci dnia dzisiejszego jan Nepomucen i Dominik Dziewanowscy: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Płonnem otrzymali piękny wzór do naśladowania. Mogą się uczyć od swoich patronów patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i własnego narodu. Wyrazem tego może być solidna praca, zamiłowanie do nauki, uczciwość a  jednocześnie  skromność, koleżeńska pomoc a także wrażliwość na problemy innych ludzi. Jan i Nepomucen Dziewanowscy są autorytetemi dla całej społeczności szkolnej. Przyczyniają się to do zwiększenia świadomości patriotycznej  i  tożsamości regionalnej. Przypominają o wartościach i korzeniach, z jakich wyrośli. Swoją postawą  uczą, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia warto realizować mimo trudu i poświęcenia. Zachęcają  uczniów do odkrywania siebie, swoich zdolności  a także potencjału, jaki drzemie w uczącej się wspólnocie. Motywują młodego człowieka do szukania swoich pasji i miejsca w społeczeństwie, aby był dumny z siebie tak, jak dziś dumny jest z patrona swojej szkoły.” Po części artystycznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursów, które w związku z okrągłą rocznicą nadania szkole imienia odbyły się w szkole. Konkursy dotyczyły stworzenia loga szkoły, wykonania prezentacji multimedialnej z aktualnościami szkoły a także wykonania lapbooków o patronach szkoły. Zwycięzcy w konkursach otrzymali nagrody.

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl