„Dobry start” – świadczenie w wysokości 300 zł


„Dobry start” – świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące na każde uczące się dziecko, bez względu na dochody rodziców. Świadczenie to można otrzymać na dzieci uczące się – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, a także dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie to przysługuje tylko raz w roku!
Od 1 lipca 2018 roku można będzie składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 roku można składać wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl