Nowe taryfy za wodę i ścieki


INFORMACJA

Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie informuje, że od dnia 11 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją Nr GD.RET.070/2/D/2018.KR przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 poz. 328 z późn. zm.) wchodzą one w życie po upływie 7 dniu od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzona taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 4 czerwca 2018 roku. W związku z powyższym taryfy obowiązują od dnia 11 czerwca 2018 roku.

Ceny taryf:

Okresy taryfy

Rodzaje cen i taryf

Cena netto za 1m3

Decyzja Dyrektora Wody Polskie

Dopłata Gminy do 1 m3

Cena dla odbiorcy po uwzględnieniu dopłaty za 1 m3

11.06.2018 – 10.06.2019

– woda

– ścieki kanalizacja grawitacyjna

– ścieki kanalizacja ciśnieniowa

– ścieki dowożone

– 3,12 zł/ 1 m3

– 7,61 zł/ 1 m3

– 6,92 zł / 1 m3

10,25 zł/ 1 m3

——————-

2,16 zł/ 1 m3

– 1,79 zł/ 1 m3

——————

– 3,12 zł/1m3

5,45 zł/ 1m3

– 5,13 zł/1m3

– 10,25 zł/1m3

p.o. Kierownika

/-/ Janusz Malinowski


Projekt i realizacja: WiWi.pl