Z wizytą w gabinecie…


W szkołach Gminy Radomin funkcjonują już doposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej. Zakupienie nowego, specjalistycznego wyposażenia, zapewnia sprawne funkcjonowanie gabinetów i lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną.

Wyposażenie zakupiono dzięki dotacji celowej udzielonej Gminie z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki mającej na celu zapewnić poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Otrzymaliśmy środki w wysokości 20.100,00 zł, które zostały przeznaczone dla:

– Zespołu Szkół w Radominie – Szkoły Podstawowej w Radominie z Filią w Dulsku,

– Zespołu Szkół w Radominie – Publicznego Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie,

– Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem.

Gabinety pielęgniarki szkolnej zapewniają zachowanie intymności, prywatności i bezpieczeństwa uczniom. Umożliwiają przeprowadzenie badań pojedyńczo. Gabinety zapewniają uczniom podstawowe świadczenia zdrowotne zarówno profilaktyczne jak i lecznicze.

Projekt i realizacja: WiWi.pl