Aktywna Tablica


        „Aktywna Tablica” na lekcji

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” do szkół podstawowych w Gminie Radomin zakupiono:

Zespół Szkół w Radominie – Szkoła Podstawowa w Radominie:

– 2 tablice interaktywne Avtek TT-Board 80 PRO,

– 1 projektor Vivitek,

– 1 monitor interaktywny Avtec Touchcsreen 55 PRO4K.

Koszt: 17500,00 zł, w tym wkład własny organu prowadzącego 3500,00 zł.

Zespół Szkół w Radominie – Filia Dulsk:

– 2 monitory interaktywne Avtec Touchcsreen 55 PRO4K.

Koszt: 17500,00 zł, w tym wkład własny organu prowadzącego 3500,00 zł.

Nauczyciele i uczniowie zostali przeszkoleni z obsługi tablic i monitora oraz posługiwania się TIK w procesie kształcenia i uczenia się.

Szkoła Podstawowa im. Dziewanowkich w Płonnem:

– 3 tablice interaktywne MAC ZZ2,

– 1 projektor ultrakrótkoogniskowy Epson Z12,

– 2 projektory ultrakrótkoogniskowe Epson Z13,

– 3 zestawy głośników Logitech Stereo.

Koszt: 17499,00 zł, w tym wkład własny organu prowadzącego 3500,00 zł.

W nowy sprzęt zostały wyposażone trzy sale – klasopracownia matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Doposażenie klas pozwoli nauczycielom na zastosowanie nowych metod aktywizujących uczniów – skorzystanie z multibooków, flipbooków. Interaktywna MAC Tablica pozwala na pracę zespołową, ponieważ posiada aż 10 punktów dotyku – dziesięcioro uczniów może pracować przy niej jednocześnie.

Zakupiony w ramach Programu sprzęt wykorzystywany jest w procesie dydaktycznym. Pomoce są narzędziem aktywizującym uczniów do pracy na zajęciach, umożliwiają stosowanie nowych metod nauczania, wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy, wyświetlanie materiałów audiowizualnych, stron internetowych, blogów, podcastów, umożliwiają większe wykorzystanie multipodręczników na zajęciach dydaktycznych.

Ten nowoczesny sprzęt i bogata biblioteka multimediów jest gwarancją, że każde dziecko podejdzie do niej z radością i zaangażuje się w zajęcia. Wykorzystanie technologi TIK przyczyni się do rozwijania kompetencji uczniów w tym obszarze i do poprawy jakości kształcenia.

Projekt i realizacja: WiWi.pl