ZŁOTE GODY


ZŁOTE  GODY

W dniu 12 grudnia 2017r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Państwo Barbara i Józef Agatowscy świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci są mieszkańcami Piórkowa.Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnieniu bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim. Jubilaci zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – Ewą Drawert oraz z Panią Wiolettą Agatowską- Skarbnikiem Gminy.

Czcigodnym Jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności, szczęścia rodzinnego oraz wielu pięknych wspólnych lat życia.

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl