Tablice interaktywne w Szkołach Podstawowych w Gminie Radomin


 

Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski w dniu 26 października 2017r. podpisał umowę z Kujawsko – Pomorskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia, finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.W ramach umowy Gminie Radomin przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej kwocie 41 999,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ( Zespół Szkół w Radominie – Szkoła Podstawowa w Radominie z Filią w Dulsku – 28 000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem – 13 999,00 zł).

Gmina Radomin na realizację programu przeznaczyła ze środków własnych 10 500 zł.


Projekt i realizacja: WiWi.pl