Sukces ucznia w Płonnem


Sukces ucznia ze Szkoły Podstawowej

im. Dziewanowskich w Płonnem

12 października na Zamku Golubskim odbyły się eliminacje wojewódzkie w konkursie krasomówczym. Nikodem Stasiak uczeń klasy piątej SP w Płonnem reprezentował szkołę w tym konkursie, zaprezentował tekst „Janka Chmielewskiego wspominanie…”.

Uczeń zajął w eliminacjach wojewódzkich I miejsce i będzie reprezentował województwo kujawsko-pomorskie w Legnicy na finale ogólnopolskim w Listopadzie.

Opiekunem ucznia jest pan Dawid Stachowski.

Projekt i realizacja: WiWi.pl