Wyniki I Biegu Strażackiego Płonne


I Strażacki Bieg Przełajowy-Płonne 2017 już za nami! Dziękujemy ,że byliście z nami 🙂

Ze zgłoszonych 99 osób trudną i błotnistą trasę ukończyło 88 osób.

w kategorii dziewczynek na dystansie 800m pierwsza trójka prezentowała się następująco
miejsce I Ewelina Młodziankiewicz OSP Zbójno
miejsce II Elżbieta Zglenicka OSP Zbójno
miejsce II Patrycja Piotrowska OSP Płonne

w kategorii chłopców na dystansie 1000m pierwsza trójka prezentowała się następująco
miejsce I Adrian Krzpiot KLASA MUNDUROWA Gimnazjum
miejsce II Michał Pomiankiewicz KLASA MUNDUROWA LIceum
miejsce II Błażej Jasieniecki KLASA MUNDUROWA Gimnazjum

w kategorii kobiet na dystansie 3000m pierwsza trójka prezentowała się następująco
miejsce I Anna Żuchowska POWER TEAM
miejsce II Joanna Żuchowska POWER TEAM
miejsce III Lewandowska Ewelina OSP Pluskowęsy

w kategorii męzczyzn na dystansie 5000m pierwsza trójka prezentowała się następująco
miejsce I Cezary Mysera POWER TEAM
miejsce II Tomasz Kuźniarski Mukl Brodnica
miejsce III Błażej Ciżyński MUkl Brodnica

w klasyfikacji drużynowej pierwsze trzy zespoły przedstawiają się następująco :
miejsce I OSP ZBÓJNO
miejsce II POWER TEAM
miejsce III OSP PŁONNE

ponadto przyznano nagrody specjalne

Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Gminy Kowalewo Pomorskie Pana Andrzeja Grabowskiego dla najmłodszej uczestniczki biegu otrzymała – Agnieszka Lada
puchar wręczył Radny Miejski Pan Jarosław Lewandowski

Puchar ufundowany przez Prezesa OSP Płonne Druha Szymona Rumińskiego dla najstarszego uczestnika biegu otrzymał – Pan Mirosław Hossa
puchar wręczył Druh Prezes Szymon Rumiński

podziękowania kierujemy:
za wsparcie finansowe biegu:
-Ministerstwu Obrony Narodowej
– Gminie Radomin
-Ochotniczej Straży Pożarnej Płonne
za udostępnienie szkoły:
– Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem Pani Małgorzacie Marcinkowskiej
za przygotowanie posiłku:
– Pani Bożenie Śliweckiej
– Pani Barbarze Rumińskiej
za obstawę logistyczną Biegu
– Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej Płonne

Dziekujemy!!

dyrektor biegu – Dawid Rumiński


Projekt i realizacja: WiWi.pl