Kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego


W dniu 31.08.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia umowy na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin”. Umowę podpisał Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radomin Wioletty Agatowskiej. Otrzymane dofinansowanie pozwoli zmodernizować budynki Szkół Podstawowych: w Dulsku i Płonnem. Projekt obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz inne roboty. Całkowita wartość projektu wynosi: 834 282,44 zł w tym przyznana wartość dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 342 264,12 zł.

(autor zdjęć Mikołaj Kuras/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)


Projekt i realizacja: WiWi.pl