Oferta Ochotniczych Hufców Pracy dla młodzieży


Hufiec Pracy w Brodnicy prowadzi nabór do II i III klasy gimnazjum dla dorosłych

oraz wstępne zapisy do VII klasy szkoły podstawowej z przysposobieniem do pracy.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W OHP?

Ochotnicze hufce pracy zapewniają:

  • wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy,

  • pomoc w wyborze zawodu (możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego),

  • pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie formalności związanych z podjęciem pracy w charakterze młodocianego pracownika,

  • ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań (koła tematyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne, zawody sportowe, konkursy, wydarzenia kulturalne),

  • monitorowanie postępów w nauce, wsparcie zakresie nauczania, zajęcia wyrównawcze w przypadku trudności w nauce.

Hufiec Pracy prowadzi nabór oraz organizuje kształcenie ogólne przy współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Brodnicy.

Nasi uczestnicy mogą korzystać z następujących form kształcenia:

  • zasadnicza szkoła zawodowa/branżowa,

  • gimnazjum dla dorosłych/szkoła podstawowa (klasa VII) wraz z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy,

  • szkolenie kursowe (tylko praktyki zawodowe, bez kształcenia ogólnego).

Warunkiem przyjęcia do hufca jest odpowiedni wiek – ukończone 15 lat i nie ukończone 18 lat. Kandydaci do szkoły podstawowej i gimnazjum muszą też mieć skierowanie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapisać można się w okresie naborów do szkół (maj-wrzesień), ale także w każdym momencie roku szkolnego.

Więcej informacji na temat oferty uzyskać można w siedzibie HP, ul. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163, pon.-pt w godz. 8:00-16:00.

Informujemy o możliwości skorzystania z oferty Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, który dysponuje internatem z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem.


Projekt i realizacja: WiWi.pl