Podpisanie umowy na remont drogi Łubki-Jakubkowo


W dniu 19 maja br. w Urzędzie Gminy w Radominie odbyło się podpisanie umowy na wyknanie zadania pt. „Remont drogi gminnej nr 110314C Łubki- Jakubkowo w km 0+000 do 1+470 etap I”. Umowę podpisał Wójt- Piotr Wolski przy kontrasygnacie skarbnika Gminy- Wioletty Agatowskiej oraz Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. – Stanisław Detmer.

Termin zakończenia remontu drogi Łubki- Jakubkowo przewidziano na 31.07.2017r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl