Objazdowa Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych


Urząd Gminy w Radominie informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. (środa) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Radomin.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w punktach:

1. RADOMIN (na terenie Samorządowego Zakładu Budżetowego) – w godz. 08.00 – 10.00

2. DULSK (parking przy Wiejskim Domu Kultury) – w godz. 08.00 – 10.00

3. PŁONNE (parking przy Plebanii) – w godz. 10.30 – 12.30

Przyjmowane będą wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Radomin.

Rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych:

  1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. urządzenia zawierające freony, sprzęt AGD i RTV, zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne itp.);

  2. tekstylia (np. ręczniki, obuwie, pierzyny, dywany itp.);

  3. odpady wielkogabarytowe (np. stoły, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.)

WAŻNE!!! W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z rolnictwa, czy też z świadczonych usług na rzecz innych osób
np. opakowania po środkach ochrony roślin stosowanych w gospodarstwie rolnym, worki
i folie po sianokiszonkach, części i zużyte oleje z naprawy pojazdów prowadzonej na rzecz innych osób, odpady budowlane, poremontowe wytworzone przez inny podmiot.

Odpady dostarczone do punktu winny być posegregowane na poszczególne grupy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl