Zapisy do oddziału przedszkolnego/przedszkola w Publicznym Przedszkolu w Radominie


Szanowni Państwo,                                                           

Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
(J. Korczak)

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w dniach od 6 do 10 kwietnia 2017 roku rozpoczynamy zapisy do oddziału przedszkolnego/przedszkola w Publicznym Przedszkolu w Radominie.

Zapisu dokonywać będzie p. Stefania Kłoss w Szkole Podstawowej w Radominie.

  • Serdecznie zapraszamy

  • Komisja rekrutacyjna

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).


Projekt i realizacja: WiWi.pl