Zaproszenie na XV Konkurs Piosenkarski Tulipanada


Miło nam poinformować Państwa, że Dom Kultury „Kolorowa”

we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

organizuje

XV Konkurs Piosenkarski

T U L I P A N A D A

Konkurs ma charakter otwartego edukacyjnego przeglądu, do którego zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych :

amatorskie zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, chóry, solistów ze szkół, ośrodków społeczno-wychowawczych, placówek kulturalnych, ognisk muzycznych a także twórców działających samodzielnie.

Cel konkursu

1. zachęcanie dzieci, młodzież i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,

2. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,

3. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

Konkurs organizowany pod patronatem

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pana Henryka Linowskiego

oraz

Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pani Urszuli Kierzkowskiej

Nagrodę Grand Prix ufundowała

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pani Urszula Kierzkowska

Konkurs przygotowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

I. 6 – 9 lat II. 10 – 12 lat III. 13 – 17 lat IV. od 18 lat

(W przypadku zespołu muzycznego o składzie obejmującym więcej niż jedną kategorię wiekową o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność większości składu osobowego do jednej z wymienionych kategorii a także jego wiodąca rola w przygotowanej prezentacji muzycznej).

oraz w trzech kategoriach muzycznych:

soliści – wokaliści (akompaniament z płyty CD lub własny – np. fortepian,

gitara lub zespół muzyczny). – oceniamy wyłącznie wokalistę!

zespoły wokalno – instrumentalne – pod tym pojęciem rozumie się zespół osób

jednocześnie grających i śpiewających (bez podkładu)

chóralna (akompaniament z płyty CD lub z towarzyszeniem fortepianu lub a’capella.

Repertuar

Każdy z uczestników prezentuje w I etapie eliminacji dowolny jeden utwór (piosenka w języku polskim! )

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu prezentują w nim drugi utwór (inny niż w I etapie) (piosenka w języku polskim!)

Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut. Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania prezentacji. Uczestnicy nie posiadający instrumentu muzycznego będą mieli możliwość uzyskania w tym zakresie pomocy ze strony Domu Kultury po uprzednim zgłoszeniu w karcie uczestnictwa.

Organizator zapewnia kompletne nagłośnienie w zależności od wymagań uczestnika.

Dopuszcza się możliwość akompaniamentu zarejestrowanego na CD lub podkład muzyczny (syntezator, fortepian, gitara itp.). Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.

Termin i miejsce konkursu

Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury „Arsus” – sala widowiskowa,

Warszawa-Ursus, ul. Traktorzystów 14:

I etap – 7 kwietnia (piątek), 21 kwietnia (piątek) 2017 roku.

Szczegółowy plan przesłuchań dostępny będzie na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl

II etap – 5 maja (piątek) 2017 roku, do którego jury zakwalifikuje najlepszych

z każdej kategorii wiekowej.

Informacja o zakwalifikowanych do II etapu będzie dostępna na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl po zakończeniu eliminacji.

Werdykt jury będzie dostępny na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl – 10.05. 2017r.

Karty uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć do dnia 13 marca 2017 roku na adres:

Dom Kultury „Kolorowa”, 02 – 495 Warszawa-Ursus, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16

„TULIPANADA” tel. 22 867 63 95, fax 22 667 83 75, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com„> dk.kolorowa@gmail.com

lub on-line ze strony organizatora.

Kwota „wpisowego“ od jednego zgłoszenia (osoby, zespołu lub chóru) wynosi 20 (dwadzieścia) złotych. Należy ją wpłacić na konto Ośrodka Kultury „Arsus“ 02 -495 Warszawa, ul.Traktorzystów 14:

Bank PKO S.A. O/Warszawa nr 83 1240 2887 1111 0010 0357 8215

z dopiskiem:“ Opłata wpisowa –Tulipanada – imię i nazwisko uczestnika „ w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca br. Opłata nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik nie stawił się w dniu eliminacji.

Nagrody konkursowe

Jury XV Konkursu Piosenkarskiego „TULIPANADA” przyzna nagrody odpowiednio w kategoriach wiekowych i kategoriach muzycznych.

W uzasadnionych przypadkach jury w porozumieniu z organizatorem ma prawo przyznać indywidualne nagrody i wyróżnienia.

Koncert Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 maja (środa) 2017 roku

o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”, Warszawa – Ursus

ul. Traktorzystów 14.

Kryteria oceny uczestników konkursu

  • precyzja intonacji, dykcja i interpretacja

  • wrażenie artystyczno – estetyczne

  • dobór repertuaru (ze względu na wiek wykonawcy)

Informacje

Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu Janusz Łukaszewicz

Dom Kultury „ Kolorowa ” 02 – 495 Warszawa-Ursus, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16,

II piętro pokój 230, kom. 0 604 503 353, tel. 22 867 63 95, fax 22 667 83 75

Powyższa informacja będzie dostępna również na stronie internetowej organizatora www.kolorowa.arsus.pl

w załączeniu: karta zgłoszenia Organizatorzy

Karta zgloszeniowa


Projekt i realizacja: WiWi.pl