Referat Finansów

Referat Finansów

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy

Wioletta Maria Agatowska

skarbnik@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 12

Pokój nr 2

Podinspektor ds. płac, podatków, opłat i rozliczeń 

Agnieszka Jurkiewicz

a.jurkiewicz@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 3

Księgowy ds. budżetowych

Karolina Zglińska

k.zglinska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 3

Księgowy ds. budżetowych

Justyna Tułodziecka

j.tulodziecka@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 3

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw finansowych i VAT

Marzena Went

m.went@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 20

Pokój nr 5

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw finansowych i VAT

Lidia Wacławska

l.waclawska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 20

Pokój nr 5

Referent ds. finansowych i wydatków budżetowych

Ewelina Dąbrowska

e.dabrowska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 3

Referent ds. wymiaru

Grażyna Mierzejewska

g.mierzejewska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 5

Projekt i realizacja: WiWi.pl