• Droga Łubki - Płonne

Tablice interaktywne w Szkołach Podstawowych w Gminie Radomin

  Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski w dniu 26 października 2017r. podpisał umowę z Kujawsko – Pomorskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia, finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz…


Informacja dotycząca możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności

Jeśli chcesz zdobyć środki finansowe na otwarcie własnej działalności gospodarczej, to właśnie nadarza się ku temu okazja. Możesz otrzymać bezzwrotną dotację (ok. 22600 zł.), pomostowe wsparcie finansowe (ok. 1300 zł…


Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.

Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać co…


Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej…


Podziękowania dla Wójta Gminy Piotra Wolskiego


ZŁOTE GODY

ZŁOTE GODY W dniu 12 grudnia 2017r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Państwo Barbara i Józef Agatowscy świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci są mieszkańcami Piórkowa.Za zgodność…


XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych w Szafarni.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radominie Stanisław Lewandowski uczeń klasy VII i Szymon Gocyła uczeń klasy V brali udział w XXII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych w…


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018r.


Informacja – przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota) w godzinach porannych w sołectwie Dulsk mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu niezbędnych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej. Wójt…


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że dnia 20 grudnia 2017 r. od godz 9.30 wydawana będzie żywność


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl