• Droga Łubki - Płonne

Umowa na budowę sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisana

W dniu 6 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Radomin– Piotr Wolski podpisał umowę dla operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa przydomowych…


Kolejna umowa na modernizację drogi podpisana

Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski podpisał w dniu 18 maja 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni…


Wakacje z Chopinem Anthony Adkins

16 lipca o godzinie 12.15. Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk zaprasza do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na kolejny koncert z cyklu „Wakacje z Chopinem”, w trakcie którego z repertuarem chopinowskim…


„Fabryka firm”- dotacje na założenie działalności gospodarczej

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24…


Konkurs dla przedsiębiorców i instytucji pn. „Kujawsko-Pomorska firma przyjazna rodzinie”

  Formularz zgłoszeniowy


Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku…


Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku…


Wakacje z Chopinem

Wiolonczela Chopina Artes Duo: Małgorzata Janaszek i Andrzej Janaszek Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk serdecznie zaprasza na kolejny koncert z cyklu „Wakacje z Chopinem”, który odbędzie się w niedzielę 9…


Policjanci zapraszają na znakowanie rowerów

Informujemy, iż w dniu 05.07.2017 r. w godzinach od 900 do 1400 w świetlicy wiejskiej w Radominie odbędzie się znakowanie rowerów dla mieszkańców Gminy Radomin. Znakowanie rowerów zostanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy…


Koncert Uczestników Międzynarodowego Kursu Mistrzowskiego

Serdecznie zapraszamy 2 lipca o godzinie 17.00 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, na koncert uczestników Międzynarodowego Kursu Mistrzowskiego, podczas którego zabrzmią wspaniałe utwory muzyki poważnej w wykonaniu młodych utalentowanych pianistów…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl