GOPS Radomin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomin 1a

87-404 Radomin

tel. 56 683 75 22 wew. 16

 

Kierownik

Ilona Wiśniewska

tel. 56 683 75 22 wew. 22

 

Główny Księgowy

Małgorzata Krzywdzińska

 

Referent ds. świadczeń rodzinnych

Patrycja Arentowicz

 

Pracownik Socjalny

Małgorzata Gładkowska

 

 

Referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego

Milena Szlejer

 

Pracownik socjalny

Joanna Jamrowska

 

Aspirant pracy socjalnej

Anna Rożek

 

Opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ewa Słowikowska

Iwona Grzegorzewska

Agnieszka Sawicka

Projekt i realizacja: WiWi.pl