GOPS Radomin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomin 1a

87-404 Radomin

tel. 56 683 75 22 wew. 16

Kierownik GOPS-u

Ilona Wiśniewska

tel. 56 683 75 22 wew. 22

Główny Księgowy

Lidia Gesek

Referent ds. świadczeń rodzinnych

Patrycja Arentowicz

Pracownik Socjalny

Małgorzata Gładkowska

Referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego

Milena Szlejer

Pracownik socjalny

Joanna Jamrowska

Aspirant pracy socjalnej

Anna Rożek

Opiekunki w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Iwona Grzegorzewska

Agnieszka Sawicka

Projekt i realizacja: WiWi.pl