Odbiór odcinka drogi Rętwiny-Szczutowo


17 lutego 2020 r. przedstawiciele Urzędu Gminy w Radominie odebrali wyremontowany odcinek drogi Rętwiny-Szczutowo. Koszty modernizacji zostały pokryte z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych Gminy Radomin. 

Całkowity koszt inwestycji dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny” wyniósł 349 958,37 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 209 975,00 zł. 

Przebudowany odcinek drogi liczy 950 mb, a jego szerokość wynosi 3,5 m. Powstał przystanek autobusowy, 3 mijanki o szerokości 7 m każda, próg zwalniający oraz 14 zjazdów. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości. Zostały również odtworzone rowy chłonno-odparowujące na długości 1702 mb.

.Projekt i realizacja: WiWi.pl