Aktualności

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

WIĘCEJ

Informacja FOGR droga Radomin-Gaj

WIĘCEJ

XXII Konferencja Historyczna „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”

23 października w hali sportowej w Skrwilnie odbyła się XXII Konferencja Historyczna. Pomysłodawcą cyklu spotkań, prezentujących historię gmin jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Przedstawicielami Gminy Radomin byli Przewodniczący Rady Gminy…

WIĘCEJ

Oferta realizacji zadania publicznego

  Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817 z…

WIĘCEJ

Harmonogram Orlik 23-29.10.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 23.10.2017r. do 29.10.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…

WIĘCEJ

Zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu.

WIĘCEJ

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni gościli dyrektorzy , nauczyciele oraz pracownicy oświaty z gminy Radomin. Uroczystemu wręczeniu nagród przewodniczył wójt gminy Radomin…

WIĘCEJ

Terminy spotkań informacyjnych dla mieszkańców w miesiącu październiku.

WIĘCEJ

Harmonogram Orlik od 16.10.2017 r. do 22.10.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 16.10.2017r. do 22.10.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…

WIĘCEJ

Sukces ucznia w Płonnem

Sukces ucznia ze Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem 12 października na Zamku Golubskim odbyły się eliminacje wojewódzkie w konkursie krasomówczym. Nikodem Stasiak uczeń klasy piątej SP w Płonnem reprezentował…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl