Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”


30 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn.: „Zapobiegajmy Pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radominie.


Oceny złożonych prac dokonała komisja w następującym składzie:

  • Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski,
  • Z-ca Wójta Gminy Radomin Sławomir Rożek,
  • Sekretarz Gminy Radomin Ewa Drawert,
  • Prezes OG ZOSP RP w Radominie Szymon Rumiński,
  • Komendant OG ZOSP RP w Radominie Leszek Szulc,
  • Sekretarz OG ZOSP RP w Radominie Krzysztof Zieliński,
  • Skarbnik OG ZOSP RP w Radominie Henryk Szynkiewicz,
  • Członek OG ZOSP RP w Radominie Kazimierz Cipkowski.

 

Organizacja konkursu miała na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją, życiem strażackich środowisk, a także rozwój uzdolnień plastycznych.

Jako temat przewodni określono udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczanie klęsk żywiołowych oraz ogólną historię pożarnictwa.

Konkurs został przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

1 – Przedszkole;

2 – Klasy I – III Szkół Podstawowych;

3 – Klasy IV – VIII Szkół Podstawowych.

Dla laureatów szczebla gminnego przewidziano dyplomy i nagrody niespodzianki. Komisja wybrała 5 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej, które zakwalifikowane zostały do etapu powiatowego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w placówkach szkolnych przez druhów z Zarządu Gminnego.

Projekt i realizacja: WiWi.pl