Piórkowo z nową drogą


W dniu 27 maja został dokonany odbiór techniczny drogi znajdującej się w miejscowości Piórkowo, zmierzającej w kierunku Ugoszcza.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Handlowo Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu.

Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi liczącego 834 mb o szerokości jezdni wynoszącej 4 m. Nowo powstała droga posiada 11 zjazdów i jest wykonana z 2 warstw nawierzchni betonu asfaltowego.

Koszt realizacji zadania wyniósł 812 812,61 zł. Gmina Radomin na zaplanowaną przebudowę otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 300 656,00 zł, pozostała wartość tj. 512 156,61 zł stanowi wydatek z budżetu Gminy.

Odbioru zakończonej inwestycji dokonali: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski, Właściciel Zakładu Handlowo Budowlanego AGA Mariusz Wilczyński, kierownik budowy Piotr Kwiatkowski, Inspektor Nadzoru Budowlanego Marcin Jabłoński, Radny Rady Gminy Radomin Michał Silkowski, Sołtys Wsi Piórkowo Jerzy Silkowski oraz pracownicy Urzędu Gminy Radomin.

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi połączenie dwóch samorządów, a mianowicie Gminy Radomin z Gminą Brzuze. Włodarze tych gmin jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji omówili kwestię związane z połączeniem dróg przyczyniające się do polepszenia warunków życia mieszkańców zarówno Gminy Brzuze jak i Gminy Radomin. 


Projekt i realizacja: WiWi.pl