Informacja SZB o dopłatach wod-kan


INFORMACJA

Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Radomin uchwałą Nr XII/103/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryf dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych zatwierdziła niżej podane dopłaty.

W związku z powyższym dopłaty obowiązują od 11.06.2020r. do 10.06.2021r.

.

Okres

Rodzaje cen i taryf

Cena netto za 1m3

Decyzja Dyrektora Wody Polskie

Dopłata Gminy do 1 m3

Cena dla odbiorcy po uwzględnieniu dopłaty za 1 m3

11.06.2020 – 10.06.2021

– woda

– ścieki kanalizacja grawitacyjna

– ścieki kanalizacja ciśnieniowa

– ścieki dowożone

– 3,21 zł/ 1 m3

– 8,04 zł/ 1 m3

– 7,33 zł / 1 m3

– 10,67 zł/ 1 m3

—————–

1,10 zł/ 1 m3

– 1,00 zł/ 1 m3

——————

– 3,21 zł/ 1 m3

6,94 zł/ 1m3

– 6,33 zł/1m3

– 10,67 zł/ 1 m3

Kierownik

/-/ Mariola Milarska


Projekt i realizacja: WiWi.pl